วิธีการรับงานใน Nfluencer Website

ขั้นตอนการรับงานและส่งงานสำหรับ Nfluencer ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

หากมีคำถามหรือข้อสงสัย ติดต่อที่ https://www.facebook.com/NexonNfluencer/